Colegio Plurilingüe Jesús Maestro 981 351 318
28
NOV
2022

OBXECTIVOS AULAS DIXITAIS

Obxectivos que se perseguen con esta actuación:

·         Garantir a formación e inclusión dixital do del alumnado, en particular daquel pertencente a colectivos vulnerables.
·         Mellorar as competencias dixitais no ámbito educativo, tanto no que se refire á dotación en medios tecnolóxicos como á integración eficaz da tecnoloxía nos procesos de ensinanza.
·         Proporcionar recursos ao Centro que permitan adecuar o propio Proxecto Educativo ás necesidades do alumnado.
·         Estimular a aprendizaxe na que se reforcen as Metodoloxías de aprendizaxe personalizada e adaptada ás necesidades de todo o alumnado para reducir o fracaso escolar e o abandono escolar temperán.
·         Contribuír de forma importante a pechar as diferentes fendas sociais, territoriais e de xénero, garantindo os dereitos no novo entorno dixital.
·         Reforzar a formación do profesorado mediante a integración de novas técnicas educativas na escola baseadas no uso de medios dixitais.
var adonde="https://www.jesusmaestrodiscipulas.org“;